Regulamin konkursu Tomaszów Mazowiecki

Regulamin Konkursu Świątecznego

w którym do wygrania są 3 bony o wartości 100 zł do wykorzystania w sklepie Dekorator w Tomaszowie Mazowieckim

1. DEFINICJE

 1. Konkurs – konkurs pod nazwą „Świąteczny Konkurs z Dekoratorem”
  1.2 Organizator – organizatorem konkursu jest Marbex sp. z o.o. z siedzibą w Tomaszowie Mazowieckim, ul. Milenijna 40/42, 97-200 Tomaszów Mazowiecki, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Krajowy Rejestr Sądowy pod numerem KRS ;identyfikująca się numerem identyfikacji podatkowej NIP: 7731009232
  1.3 Fundator – fundatorem nagród konkursowych jest Marbex sp. z o.o. z siedzibą w Tomaszowie Mazowieckim, ul. Milenijna 40/42, 97-200 Tomaszów Mazowiecki, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Krajowy Rejestr Sądowy pod numerem
  1. KRS 0000141528 NIP: 7731009232 oraz numerem REGON: 592197142
   1.4 Uczestnik – każda Osoba fizyczna, która przystąpiła do Konkursu na zasadach określonych w Regulaminie Konkursu. Z udziału w Konkursie wyłączone są osoby będące pracownikami Organizatora.
   1.5 Laureat – Uczestnik Konkursu, który zgodnie z zasadami opisanymi w niniejszym Regulaminie zakwalifikuje się do otrzymania Nagrody głównej.

2. CEL KONKURSU

2.1 Celem Konkursu jest promocja marki Dekorator.


2.2 Konkurs nie podlega zatwierdzeniu w trybie określonym w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 201, poz. 1540 z późn. zm.). Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.

3. Komisja:

 1. Komisja Konkursowa składa się z dwóch  członków.
 2. Członkowie Komisji ocenią nadesłane prace pod kątem kreatywności, estetyki oraz zgodności z tematyką konkursu.
 3. Decyzje Komisji są ostateczne i niepodważalne.

4. Terminy konkursu:

01.12.2023- 06.12.2023 czas na zgłoszenia do konkursu. 07.12.2023 ogłoszenie wyników

07.12.2023- 13.12.2023 czas na zgłoszenia do konkursu. 14.12.2023 ogłoszenie wyników.

14.12.2023- 20.12.2023 czas na zgłoszenia do konkursu. 21.12.2023 ogłoszenie wyników.

Wyniki zostaną ogłoszone pod postem gazetki świątecznej oraz wysłane bezpośrednio do zwycięzcy.

Nagrodę należy odebrać do końca grudnia 2023 roku z sklepie Dekorator w Tomaszowie Mazowieckim. Warunkiem odebrania nagrody jest okazanie paragonu na kwotę minimum 100 zł wystawionego w odpowiednim tygodniu zgłoszenia do konkursu poprzez wysłanie życzeń świątecznych dla klientów sklepu Dekorator w Tomaszowie Mazowieckim.

Bon należy wykorzystać do końca marca 2023 roku.

5. REGULAMIN KONKURSU

3.1 Udział w Konkursie wymaga akceptacji niniejszego Regulaminu. Treść Regulaminu dostępna jest na stronie www.dekorator.info.pl. Przystępując do Konkursu, Uczestnik wyraża swoją akceptację dla postanowień niniejszego Regulaminu
3.2 Udział w konkursie jest dobrowolny i nieodpłatny.
3.3 W konkursie nie mogą  brać udziału pracownicy firmy Marbex sp. z o.o. oraz członkowie ich rodzin.
3.4 Aby wziąć udział w konkursie należy wykonać zakupy w sklepie Dekorator w Tomaszowie Mazowieckim za kwotę minimum 100 zł oraz zachować paragon. Kolejnym warunkiem udziału w konkursie jest napisanie życzeń świątecznych dla klientów Dekoratora pod postem gazetki świątecznej z bieżącego roku na funpage Facebook Dekorator Tomaszów Mazowiecki.
3.5 Kryteriami W konkursie biorą udział jedynie paragony wystawione w odpowiednim terminie tj. 01.12-06.12, 07.12-13.12 i 14.12-20.12

3.6 Do konkursu można przystępować w każdym tygodniu jego trwania jednak warunkiem jest posiadanie paragonu wystawionego w odpowiednim tygodniu zgłoszenia do konkursu.


Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial
Facebook
Facebook
Instagram