Regulamin konkursu Rawa Mazowiecka

Regulamin Konkursu Świątecznego

w którym do wygrania są 3 różne nagrody.

1. DEFINICJE

 1. Konkurs – konkurs pod nazwą „Świąteczny Konkurs z Dekoratorem”
  1.2 Organizator – organizatorem konkursu jest Marbex sp. z o.o. z siedzibą w Tomaszowie Mazowieckim, ul. Milenijna 40/42, 97-200 Tomaszów Mazowiecki, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Krajowy Rejestr Sądowy pod numerem KRS ;identyfikująca się numerem identyfikacji podatkowej NIP: 7731009232
  1.3 Fundator – fundatorem nagród konkursowych jest Marbex sp. z o.o. z siedzibą w Tomaszowie Mazowieckim, ul. Milenijna 40/42, 97-200 Tomaszów Mazowiecki, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Krajowy Rejestr Sądowy pod numerem
  1. KRS 0000141528 NIP: 7731009232 oraz numerem REGON: 592197142
   1.4 Uczestnik – każda Osoba fizyczna, która przystąpiła do Konkursu na zasadach określonych w Regulaminie Konkursu. Z udziału w Konkursie wyłączone są osoby będące pracownikami Organizatora.
   1.5 Laureat – Uczestnik Konkursu, który zgodnie z zasadami opisanymi w niniejszym Regulaminie zakwalifikuje się do otrzymania Nagrody głównej.
  1. Nagrody:

W pierwszym tygodniu tj. 01.12-06.12 Wkrętarka Black and Decker.

W drugim tygodniu tj. 07.12-13.12 Prostownik samochodowy.

W trzecim tygodniu tj. 14.12-20.12 Opiekacz do pizzy Venetto 1200W

2. CEL KONKURSU

2.1 Celem Konkursu jest promocja marki Dekorator.


2.2 Konkurs nie podlega zatwierdzeniu w trybie określonym w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 201, poz. 1540 z późn. zm.). Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.

3. Komisja:

 1. Komisja Konkursowa składa się z dwóch  członków.
 2. Członkowie Komisji ocenią nadesłane prace pod kątem kreatywności, estetyki oraz zgodności z tematyką konkursu.
 3. Decyzje Komisji są ostateczne i niepodważalne.

4. Terminy konkursu:

01.12.2023- 06.12.2023 czas na zgłoszenia do konkursu. 07.12.2023 ogłoszenie wyników. Do wygrania Wkrętarka Black and Decker.

07.12.2023- 13.12.2023 czas na zgłoszenia do konkursu. 14.12.2023 ogłoszenie wyników. Do wygrania prostownik samochodowy.

14.12.2023- 20.12.2023 czas na zgłoszenia do konkursu. 21.12.2023 ogłoszenie wyników. Do wygrania opiekacz do pizzy Venetto 1200W.

Wyniki zostaną ogłoszone pod postem gazetki świątecznej oraz wysłane bezpośrednio do zwycięzcy.

Nagrodę należy odebrać do końca grudnia 2023 roku z sklepie Dekorator w Rawie Mazowieckiej. Warunkiem odebrania nagrody jest okazanie paragonu na kwotę minimum 100 zł wystawionego w odpowiednim tygodniu zgłoszenia do konkursu poprzez wysłanie życzeń świątecznych dla klientów sklepu Dekorator w Rawie Mazowieckiej.

Bon należy wykorzystać do końca marca 2023 roku.

5. REGULAMIN KONKURSU

3.1 Udział w Konkursie wymaga akceptacji niniejszego Regulaminu. Treść Regulaminu dostępna jest na stronie www.dekorator.info.pl. Przystępując do Konkursu, Uczestnik wyraża swoją akceptację dla postanowień niniejszego Regulaminu
3.2 Udział w konkursie jest dobrowolny i nieodpłatny.
3.3 W konkursie nie mogą  brać udziału pracownicy firmy Marbex sp. z o.o. oraz członkowie ich rodzin.
3.4 Aby wziąć udział w konkursie należy wykonać zakupy w sklepie Dekorator w Rawie Mazowieckiej za kwotę minimum 100 zł oraz zachować paragon. Kolejnym warunkiem udziału w konkursie jest napisanie życzeń świątecznych dla klientów Dekoratora pod postem gazetki świątecznej z bieżącego roku na funpage Facebook Dekorator RAWA.
3.5 Kryteriami W konkursie biorą udział jedynie paragony wystawione w odpowiednim terminie tj. 01.12-06.12, 07.12-13.12 i 14.12-20.12

3.6 Do konkursu można przystępować w każdym tygodniu jego trwania jednak warunkiem jest posiadanie paragonu wystawionego w odpowiednim tygodniu zgłoszenia do konkursu.


Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial
Facebook
Facebook
Instagram