RODO

Obowiązek informacyjny na podstawie artykułu 13 RODO

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest Marbex Sp. z o.o. z siedzibą w Tomaszowie Mazowieckim, ul. Milenijna 40/42, 97-200 Tomaszów Mazowiecki.

Z Marbex można się skontaktować:

poprzez adres e-mail: info@marbex.pl
pisemnie oraz osobiście (Marbex Sp. z o.o., ul. Milenijna 40/42, 97-200 Tomaszów Mazowiecki)
telefonicznie pod numerem: (44) 724-28-17

Skąd mamy Twoje dane?

Otrzymaliśmy je od Ciebie w związku z transakcjami dokonywanymi przez Ciebie, a także w momencie dobrowolnego pozostawienia przez Ciebie danych na potrzeby subskrypcji wiadomości o promocjach, nowościach, wyprzedażach (newsletter).

Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych przez Marbex?

Przetwarzamy Twoje dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do wykonania umowy zawartej z Tobą, w tym do:

 •     umożliwienia świadczenia usługi drogą elektroniczną, w tym dokonywania transakcji i płatności za towary;
 •     zakładania i zarządzania Twoim kontem oraz zapewnienia obsługi Twojego konta, transakcji i rozwiązywania problemów;
 •     realizacji umów zawartych w ramach umowy sprzedaży;
 •     obsługi reklamacji, gdy złożysz taką reklamację;
 •     obsługi zgłoszeń, które do nas kierujesz, przykładowo poprzez formularz kontaktowy;
 •     kontaktowania się z Tobą.

Dodatkowo, przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania Twoich danych dla celów podatkowych i rachunkowych.

Przetwarzamy też Twoje dane osobowe w celach wskazanych poniżej, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Marbex, którym jest:

 •     monitorowanie Twojej aktywności obejmującej np. wyszukiwanie słów kluczowych, zamieszczanie ofert oraz zarządzanie Twoją aktywnością;
 •     dopasowanie reklam zgodnie z uprzednio przeglądanymi przez Ciebie treściami, dostosowywania kategorii ofert lub poszczególnych ofert na podstawie Twojej aktywności;
 •     prowadzenie wobec Ciebie działań marketingowych;
 •     kontaktowanie się z Tobą, poprzez dostępne kanały komunikacji, w szczególności i za Twoją zgodą – przez e-mail oraz telefon;
 •     zapewnienie obsługi usług płatniczych;
 •     zapewnienie bezpieczeństwa usług, które świadczymy Ci drogą elektroniczną;
 •     prowadzenie badań i analiz, między innymi pod kątem funkcjonalności stron internetowych czy poprawy działania usług;
 •     organizacja konkursów oraz akcji promocyjnych, w których możesz wziąć udział;
 •     windykacja należności; prowadzenie postępowań sądowych, arbitrażowych i mediacyjnych;
 •     prowadzenie analiz statystycznych;
 •     przechowywanie danych dla celów archiwizacyjnych, oraz zapewnienie rozliczalności (wykazania spełnienia przez nas obowiązków wynikających z przepisów prawa).

Jeśli się na to zgodzisz, przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu:

 •     zapisywania danych w plikach cookies, gromadzenia danych ze stron www i aplikacji mobilnych;
 •     organizacji konkursów oraz akcji promocyjnych, w których możesz wziąć udział.

Zgodę na przetwarzanie danych osobowych, możesz wycofać w dowolnym momencie, w dowolny sposób. Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe dopóki nie wycofasz zgody.

Czy musisz podać nam swoje dane osobowe?

Wymagamy podania przez Ciebie następujących danych osobowych, aby móc zawrzeć i wykonać umowę zawartą z Tobą: adres email, telefon, imię i nazwisko oraz informacji teleadresowych, a także danych firmy koniecznych do wystawienia ewentualnej faktury za zakupione produkty.

Jeśli z jakiegoś powodu nie podasz tych danych osobowych, niestety nie będziemy mogli zawrzeć z Tobą umowy, a w konsekwencji nie będziesz mógł korzystać z naszych serwisów.

Jakie masz uprawnienia wobec Marbex w zakresie przetwarzanych danych?

Gwarantujemy spełnienie wszystkich Twoich praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj. prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia Twoich danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.

Komu udostępniamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe udostępniamy podmiotom wspierającym nas w świadczeniu usług drogą elektroniczną, czyli takim, które zapewniają usługi kurierskie, płatnicze, kredytowe,  wykonują usługi konsultingowe lub audytowe, wspierają promocję ofert, współpracują w ramach kampanii marketingowych. Możemy przekazać Twoje dane osobowe organom publicznym walczącym z oszustwami i nadużyciami.

Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?

Przechowujemy Twoje dane osobowe przez czas obowiązywania umowy zawartej z Tobą, a także po jej zakończeniu w celach:

 •     dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy,
 •     wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych,
 •     zapobiegania nadużyciom i oszustwom,
 •     statystycznych i archiwizacyjnych,

maksymalnie przez okres 10 lat od dnia zakończenia wykonania umowy.

Przechowujemy Twoje dane osobowe dla celów marketingowych przez okres obowiązywania umowy lub do momentu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, w zależności od tego, które z tych zdarzeń wystąpi wcześniej.

W przypadku organizacji konkursów oraz akcji promocyjnych, w których możesz wziąć udział – będziemy przetwarzać Twoje dane przez czas ich trwania i okres rozliczenia wręczania nagród. W celu rozliczalności będziemy przechowywać dane przez okres, w którym zobowiązani jesteśmy do zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych i umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne.

Czy przekazujemy Twoje dane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego?

Twoje dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.

Czy przetwarzamy Twoje dane osobowe automatycznie (w tym poprzez profilowanie) w sposób wpływający na Twoje prawa?

Twoje dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Ciebie żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Twoją sytuację.

Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu Twoich danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Tobie, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.