Regulamin Konkursu Paragonowego

  1. DEFINICJE

  1.1 Konkurs – konkurs pod nazwą „Loteria Paragonowa”
  1.2 Organizator – organizatorem konkursu jest Marbex sp. z o.o. z siedzibą w Tomaszowie Mazowieckim, ul. Milenijna 40/42, 97-200 Tomaszów Mazowiecki, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Krajowy Rejestr Sądowy pod numerem KRS ;identyfikująca się numerem identyfikacji podatkowej NIP: 7731009232
  1.3 Fundator – fundatorem nagród konkursowych jest Marbex sp. z o.o. z siedzibą w Tomaszowie Mazowieckim, ul. Milenijna 40/42, 97-200 Tomaszów Mazowiecki, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Krajowy Rejestr Sądowy pod numerem KRS ;identyfikująca się numerem identyfikacji podatkowej NIP: 7731009232 ;oraz numerem REGON:
  1.4 Uczestnik – każda Osoba fizyczna, która przystąpiła do Konkursu na zasadach określonych w Regulaminie Konkursu. Z udziału w Konkursie wyłączone są osoby będące pracownikami Organizatora.
  1.5 Laureat – Uczestnik Konkursu, który zgodnie z zasadami opisanymi w niniejszym Regulaminie zakwalifikuje się do otrzymania Nagrody głównej.
  1.6 Nagrody konkursowe:

  • 08:00 – 09:00 – Bon 200zł na dywany w sklepie „Dekorator”
  • 09:00 – 10:00 – Szlifierka Black&Decker
  • 10:00 – 11:00 – Kompresor Black&Decker
  • 11:00 – 12:00 – Myjka do okien Karcher
  • 12:00 – 13:00 – Walizka Narzędziowa
  • 13:00 – 14:00 – Podkaszarka Black&Decker
  • 13:00 – 14:00 – Podkaszarka Black&Decker
  • 14:00 – 15:00 – Mikrofalówka Sharp
  • 15:00 – 16:00 – Huśtawka Milano

   2. CEL KONKURSU

   2.1 Celem Konkursu jest promocja marki Dekorator  oraz promocja otwarcia nowego działu „Ogród”.
   2.2 Konkurs nie podlega zatwierdzeniu w trybie określonym w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 201, poz. 1540 z późn. zm.). Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.


   3. REGULAMIN KONKURSU

   3.1 Udział w Konkursie wymaga akceptacji niniejszego Regulaminu. Treść Regulaminu dostępna jest na stronie www.dekorator.info.pl. Przystępując do Konkursu, Uczestnik wyraża swoją akceptację dla postanowień niniejszego Regulaminu
   3.2 Udział w konkursie jest dobrowolny i nieodpłatny.
   3.3 W konkursie nie mogą  brać udziału pracownicy firmy Marbex sp. z o.o. oraz członkowie ich rodzin.
   3.4 Aby wziąć udział w konkursie trzeba pokazać paragon ze sklepu Dekorator
   3.5 W konkursie biorą udział jedynie paragony na których został zakupiony produkt z działu ogród za kwotę minimum 10zł
   3.6 Za zwycięzcę uznaje się posiadacza najwyższego paragonu (1 osobę, w przypadku takiej samej wysokości paragonu to osoba która pierwsza dokonała zakupu) , której paragon jest na najwyższą kwotę w danym przedziale godzinowym przypasowamym do danej nagrody.
   3.7 Za dział ogród uznaje się i wypisać te działy które będa na ostatniej stronie gazetki


   4. WYŁONIENIE ZWYCIĘZCÓW

   4.1 Organizator konkursu powołuje pracownika, który wyłoni jednego zwycięzce, korzystając z systemu sprawdzając paragony w danych godzinach.
   4.2 Ogłoszenie wyników poszczególnych losowań, czyli wyłonienie Laureata i przyznanie nagród nastąpi w momencie zakończenia godzin konkretnego losowania.
   4.3 Informacja o przyznaniu Nagrody zostanie przekazana przez Organizatora Laureatowi w sklepie po zakończeniu konkursu.
   4.4 Laureat zobowiązuję się do przybycia do sklepu w godzinach zakończenia konkrusu w celu odebrania nagrody.  W przeciwnym wypadku, Nagroda przechodzi na kolejne wg rankingu.

    Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial
    Facebook
    Facebook
    Instagram