Regulamin Konkursu Paragonowego Gala Disco 2019

Regulamin Konkursu:

1. W konkursie udział może wziąć każdy, kto dokona zakupów w sklepie Dekorator.

2. Aby wziąć udział w konkursie należy dokonać dowolnego zakupu w sklepie Dekorator oraz wypełnić ankietę.

3. Ankiety bez podanego numeru paragonu, numeru telefonu nie biorą udziału w konkursie.

4. Zgłoszenia można składać w urnach w sklepie Dekorator w Tomaszowie Mazowieckim oraz w Rawie Mazowieckiej

5. Wybór zwycięskich ankiet ODBĘDZIE SIĘ W PONIEDZIAŁEK 18 i 25 lutego.

6. Z wylosowanymi osobami skontaktujemy się telefonicznie.

7. Zaproszenia będzie mogła odebrać tylko osoba posiadająca przy sobie telefon o numerze podanym na karcie konkursowej.

8. W razie braku możliwości skontaktowania się z wylosowaną osobą – zaproszenie przepada na rzecz kolejnej osoby, wylosowanej osoby.

9. Jeżeli w urnie znajdą się dwie (lub więcej) ankiety z tym samym numerem paragonu lub faktury – wszystkie te ankiety zostaną uznane za nieważne.

10. Nieodebranie zaproszeń w wyznaczonym terminie od skontaktowania się ze zwycięzcą oznacza rezygnację z nagrody. Bilety będzie można odebrac do piątku 22 lutego lub 1 marca.

11. Biorąc udział w konkursie akceptujesz jego regulamin.

12. Pracownicy sklepu nie mogą brać udziału w konkursie.